Formularz reklamacji - zwrotu

W celu zgłoszenia reklamacji / zwrotu towaru prosimy o wysłanie na adres mailowy sklep@euduco.com lub bezpośrednio na adres naszej siedziby  wypełniony formularz.

W przypadku reklamacji: należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Mile widziana będzie również dokumentacja zdjęciowa. Im więcej podanych informacji tym znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę.

Link do formularza zwrotu - reklamacji w formacie .doc - pobierz.

Link do formularza zwrotu - reklamacji w formacie .pdf - pobierz.